AKTUALNOŚCI

Rok akademicki 2023/24

Semestr zimowy
URLOP NAUKOWY
od 01.10.2023 r. do 01.03.2024 r.
Kontakt mailowy

Semestr letni
Dyżury:
Studia stacjonarne
Czwartek:
godz. 12.30 - 14.00
Pokój 363
ul. Podchorążych 2
lub on-line przez MS Teams


Studia niestacjonarne

Informacje wkrótce

ERASMUS +

Summer semester:

Developmental Psychology

online course
   

Psychology of emotions

online course
   
PSYCHOLOGIA
W PRAKTYCE
BADANIA
RODZICÓW

Drodzy Rodzice

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w ogólnopolskich badaniach naukowych dotyczących codziennych zachowań Państwa jako rodziców oraz Waszych dzieci.

Badania są całkowicie anonimowe i poufne.

Wszystkie informacje i dane uzyskane podczas tego badania będą wykorzystane wyłącznie w celach naukowych. Będę wdzięczna, jeśli podzielicie się Państwo swoimi spostrzeżeniami. Państwa pomoc jest nieoceniona.

 •    Link do badań

 • dr Agnieszka Lasota

  Psycholog dziecięcy - Trener - Socjoterapeuta

  Jestem psychologiem dziecięcym i nauczycielem akademickim. Magisterium jak i doktorat z psychologii obroniłam na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie pracuję na stanowisku adiunkta w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
  Posiadam ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi jako psycholog - socjoterapeuta w Ośrodkach Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie oraz jako psycholog przedszkolny. Wspieram rozwój dzieci oraz prowadzę poradnictwo z elementami coachingu dla rodziców i nauczycieli. Realizuję cieszące się dużą popularnością autorskie szkolenia i warsztaty dla psychologów, pedagogów i nauczycieli, dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami.
  Współpracuję z Ośrodkami Szkolenia Nauczycieli jako trenerka szkoleń z zakresu psychologii rozwoju, zaburzeń, wspierania i terapii dzieci oraz młodzieży; kompetencji miękkich (komunikacji, umiejętności interpersonalnych, asertywności, inteligencji emocjonalnej); prawidłowej komunikacji / relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem, uczniem a nauczycielem.
  Od kilku lat prowadzę także warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym na temat radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz wykłady dla rodziców we współpracy z Fundacją Uniwersytet Dzieci w Krakowie. Od zawsze fascynuję się fenomenem rozwoju człowieka. W moim obszarze zainteresowań naukowych znajdują się: psychologia pozytywna, rozwój dzieci i młodzieży, emocje, komunikacja, rodzina i edukacja.
  Ukończyłam studia z Zarządzania Oświatą oraz szkolenia i kursy w zakresie zarządzania placówką oświatową (Zwinne Zarządzanie-SCRUM w Edukacji). Jestem certyfikowanym Trenerem Procesu Wspomagania Szkół i Przedszkoli, a także od wielu lat Koordynatorką Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego oraz Psychologii pozytywnej w Edukacji przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie. Jestem certyfikowanym Trenerem TUS dzieci i dorosłych oraz Trenerem TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Posiadam uprawnienia Terapeuty ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Ukończyłam roczne szkolenie z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo-behawioralnym. Jestem autorką i realizatorką wielu projektów i programów profilaktyczno-terapeutycznych, skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców, a także autorką książek i pomocy terapeutycznych z zakresu psychologii rozwoju, komunikacji, socjoterapii i psychologii pozytywnej. Jestem również autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych z psychologii rozwoju dziecka.
  Moje naukowe poszukiwania łączę z dydaktyką. Staram się z wielką pasją pokazywać moim studentom, jak powiązać teorię psychologii rozwojowej z codziennością. Byłam/jestem promotorem licznych prac licencjackich (na kierunkach: Wychowanie Małego Dziecka, Psychoprofilaktyka Zaburzeń i Wspomaganie Rozwoju), magisterskich (Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Psychologia), podyplomowych (Socjoterapia) oraz promotorem pomocniczym w pracach doktorskich (Pedagogika).
  Aktywnie współpracuję ze szkołami i przedszkolami, gdzie poprzez konsultacje, warsztaty i szkolenia wspieram dyrekcję i nauczycieli, podpowiadając jak skutecznie radzić sobie z trudnościami w przestrzeni edukacyjnej. Natomiast służąc poradą i wsparciem dla rodziców, pokazuję jak rodzicielstwo można zmienić z udręki w pełne zadowolenia i poczucia sukcesu.
  Na co dzień jestem szczęśliwą żoną i mamą dwójki dzieci. W wolnych chwilach staję się pasjonatką - amatorką fotografii otaczającej przyrody, podróżniczką a także wielbicielką kryminałów.


  Współpracuję z wieloma instytucjami i ośrodkami edukacyjnymi, terapeutycznymi oraz dydaktycznymi w całej Polsce.

  Zaufali mi między innnymi:

  Prowadzę szkolenia dla psychologów, pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych oraz warsztaty i poradnictwo psychologiczne dla rodziców.


  KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE

  "Jestem z tych, którzy wierzą, że nauka jest czymś bardzo pięknym"

  Maria Skłodowska-Curie

  Zaburzenia i zakłócenia rozwojowe

  Lasota, A., Macałka, E., Popielarz, W., Początek, G., Pawlak, A., Ptaszek, P. (2019). 7.OLOMOUC DAYS OF SPECIAL EDUCATION. 20th International Conference on Issues related to Individuals with Specific Needs, Olomouc, Czech Republic, 19-20.03.2019

  Lasota A., Macałka E., Popielarz W., Początek G., Pawlak A., International Scientific Conference FOCUS ON AUTISM, Kraków, 27-29 września 2018

  Lasota A., Pisarzowska-Izbińska E., 19 th International Conference on Issues related to Individuals with Specific Needs, 6. OLOMOUC DAYS OF SPECIAL EDUCATION. Olomouc, Czech Republic, 13-14 March 2018

  Muchacka B., Lasota A., Muchacka-Cymerman A., II International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents 2016, Barcelona, Universitas Miguel Hernandez & Aitana, Spain, 17-19 November 2016

  Lasota A., Abramciów R., 1st International Congress of Clinical Psychology with Children and Adolescents, Universidad Miguel Hernández, Madrid, Spain.19-21 November 2015

  Rodzina / rodzicielstwo

  Lasota, A. (2022). 26th Biennal meeting of the Internationaln Society for the AStudy of Behavioural Development, Greece, 19-23.06.2022 r.

  Lasota, A. (2021). Ogólnopolska konferencja Naukowa
  "Rodzina - na szlaku wyzwań, pomocy i wsparcia", Rzeszów, 10 maja 2021 r.

  Lasota, A. (2019). XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 23-24 marca 2019 r.

  Lasota A., XXVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej - DZIECKO I DZIECIŃSTWO W BIEGU ŻYCIA, Uniwersytet Opolski, Kamień Śląski, 14-16 czerwca 2018 r.

  Lasota A., Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia", UP, Kraków, 7-8 czerwca 2018

  Lasota A., 18th European Conference on Developmental Psychology, Utrecht, Netherlands, 29.08 - 01.09.2017

  Lasota A., XXVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 1-3 czerwca 2017

  Lasota A., V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej”, UJK, Kielce, 17-18 marca 2015

  Lasota, A., Abramciów R., Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Gender - edukacja - praca. Cenzury płci i praktyki oporu", UP im. KEN, Kraków, 6-7 listopada 2014

  Lasota A., International Conference on New Horizons in Education, Paris, 25-27 June 2014

  Lasota A., Bujnowska A., 23rd EECERA Conference: Values, Cultures and Context, Tallinn University, Tallinn, Estonia, 28-31 sierpnia 2013

  Komunikacja niejęzykowa, sli

  Lasota, A. (2022). Ogólnopolska konferencja "Żłobki w Polsce. Badania i praktyka", Łódź, 28.02.2022 r.

  Lasota, A. (2019). Ogólnopolska Konferencja "W labiryncie słów. Afazja dziecięca i inne zaburzenia komunikacji. Objawy, diagnoza oraz terapia", Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków, 4.10.2019

  Lasota, A. (2019). Ogólnopolska Konferencja "W świecie elfów. Afazja dziecięca i inne zaburzenia komunikacji. Objawy, diagnoza oraz terapia", Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków, 5.04.2019

  Lasota A., XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk, 27-29 maja 2013

  Lasota A., IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w perspektywie rozwoju integralnego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Ameliówka, 21-22 marca 2012

  Lasota A., International Conference: The educational and social world of a child Interdisciplinary perspective, WSE, UAM Poznań, Polska, 18-19 kwietnia 2012

  Bujnowska A., Lasota A., International Scientific Conference Wellness and Lifestyle, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, University of Wisconsin, Stevens Point USA, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Lublinie, Biała Podlaska, 8-10 czerwca 2012

  Lasota A., III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze ku dorosłości, Zakład Rewalidacji i Terapii Pedagogicznej Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego J. Kochanowskiego w Kielcach, Ameliówka, 22-23 kwietnia 2009

  Kielar-Turska M., Lasota A., XVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 5-7 czerwca 2008

  Lasota A., XVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną UAM w Poznaniu, Poznań, 21-24 czerwca 2007

  Lasota A., XVII Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej, Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej Zakład Psychologii Zdrowia Katedry Psychologii AP w Krakowie, Instytut Psychologii Stosowanej UJ Kraków, 25-27 października, 2007

  Lasota A., XV Ogólnopolska konferencja Psychologii Rozwojowej, Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, Ustroń, 22-25 czerwca 2006

  Lasota A., II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w odkrywaniu siebie i świata", Instytut Pedagogiki i Psychologii, Zakład Rewalidacji i Terapii Pedagogicznej, UJK Kielce, Wólka Milanowska, 5-6 kwietnia 2006

  Lasota A., XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Kraków, 22-25 września 2005

  Smoczyńska M., Kiebzak D., Lasota A., i in., X International Congress For the Study of Child Language, Freie Universitat, Berlin, Germany, 25-29 July, 2005

  Lasota A., XII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 5-8 czerwca 2003

  Lasota A., XI Konferencja Psychologii Rozwojowej, Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Uniwersytet Śląski, Cieszyn, 25-28 kwietnia 2002

  Niedostosowanie społeczne / agresja

  Lasota, A. (2021). Konferencja ogólnopolska Nowa Szansa - Kształcenie, szkolenie i zatrudnienie nieletnich, Lublin, 29.09.2021 r.

  Lasota, A. (2021). Moderator panelu. Projekt Nowa szansa, Konferencja Kształcenie, szkolenie i zatrudnienie nieletnich, Lublin, 29 września 2021 r.

  Lasota, A. (2019). IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy "Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne", Fundacja Tygiel, 06 grudnia 2019 r.

  Lasota A., IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa WYCHOWANIE W RODZINIE. KONTEKSTY HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE. Uniwersytet Wrocławski, Szklarska Poręba, 24-26 maja 2018

  Lasota, A., II International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents 2016, Barcelona, Universitas Miguel Hernandez & Aitana, Spain, 17-19 November 2016

  Lasota A.,III Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna "Zdrowie i Odporność Psychiczna", Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 23-24 września 2016

  Adopcja, FAS, zaburzenia więzi

  Lasota A., Konferencja Naukowa, Ośrodek Terapii i Wsparcia Rodzin w Nowym Sączu, 29 maja 2017

  Lasota A., Muchacka-Cymerman A., International Association of Cognitive Education and Psychology European-Middle East Regional Conference 2016 , IACEP, Kraków, Poland, 15-16 September 2016

  Lasota A., 11th International Conference on Child and Adolescent Psychopathology, University of Roehampton, London, UK, 18-20 July 2016

  Lasota A., Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Adopcja zmienia nie tylko dziecko", UP Kraków, 27 listopada 2015

  żałoba, rodzina w kryzysie

  Ciesielka,G., Lasota, A., Bednarz, M., Rybarska, S. (2022)., 9th European Conference on Social Media, Krakow, Poland, 12-13.05.2022 r.

  Lasota A., Czernecka K., Bajcar E. A., 17th European Conference on Developmental Psychology, University of Minho, Braga, Portugal, 8-12 September 2015

  Lasota A., Bajcar E. A., International scientific conference XI. Hradec Days of Social Work, Hradec Králové, Czechy, 10th - 11th October 2014

  Lasota A., Bajcar E. A., I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Utrata i żałoba - teoria i praktyka", UŚ i Fundacja "By dalej iść", Katowice, 29-30 maja 2014

  Psychologia pozytywna (wdzięczność, empatia)

  Lasota, A. (2023). XXIX Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych, Lublin, 27-29 marca 2023

  Lasota, A. (2022). Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie i wzmacnianie potencjału rodziny", URAKN Familiologów, Rzeszów, 31.05.2022.

  Lasota, A., Tomaszek K., Bosacki S. (2019). 19th European Conference on Developmental Psychology, Athens, 28.08 - 01.09.2019

  Lasota, A., Tomaszek. K, Bosacki, S. (2019). Biennial Meeting of Society for Research in Child Development SRCD, Baltimore, USA, 21-23. 03. 2019

  Lasota, A. (2019). Śródroczne Seminarium Naukowe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 26-27.02.2019

  Lasota A.,III Konferencja Psychologii Pozytywnej, Warszawa, 2-4 lipca 2018

  Lasota A., Tomaszek, K., Bosacki, S., 48th Annual Meeting of the Jean Piaget Society, The Dynamics of Development: Process, (inter-) Action, &Complexity, Amsterdam, The Netherlands, 31 May-2 June 2018

  Lasota A., VII konferencja Ogólnopolska "Bliżej Emocji", Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 18-19 maja 2017

  Tomaszek K, Lasota A, VII konferencja Ogólnopolska "Bliżej Emocji", Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 18-19 maja 2017

  Prowadzenie sesji tematycznej podczas XXV Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 16-18 czerwca 2016

  Lasota A., XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 16-18 czerwca 2016

  Lasota A., Abramciów R., Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Czas psychoterapii" Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 21-22 maja 2016

  Edukacja, nauczyciel, szkoła

  Lasota A., Letnie Seminarium Naukowe „Z Muzyką Na Szczyty Marzeń” Centrum Nauki Leonardo da Vinci, Chęciny, 27.08.2023 r.

  Lasota A., XXI Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Kraków, 2022.

  Lasota A., Shatilova A., Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wpływ cyfryzacji życia społecznego na rozwój psychofizyczny", MISHiS, UAM Poznań, 21 lipca 2020 r.

  Lasota A., Przewodniczenie sesji na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Nauczyciel: między etosem a presją rzeczywistości. Teoria, praktyka, codzienność", SKN, UP Kraków, 27 listopada 2015

  Lasota A., Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nauczyciel: między etosem a presją rzeczywistości. Teoria, praktyka, codzienność", UP Kraków, 27 listopada 2015

  Lasota A., Konferencja Szkoleniowo-Metodyczna "Gospodarstwa edukacyjne propozycją dla praktycznych zajęć przedszkolnych i szkolnych", Łosie, 28 października 2014

  Lasota A., XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "EDUKACJA XXI WIEKU", Zakopane 22-24 października 2014

  Lasota A., Konferencja Naukowa Metodyczna "Ku pedagogicznemu mistrzostwu", Stowarzyszenie Oświatowe "Sycyna", Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, Międzygminny Zespół Nauczycieli Doradców Metodycznych w Zwoleniu, Zwoleń, 17 maja, 2008

  Prowadzenie sesji tematycznej podczas Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia", UP, Kraków, 7-8 czerwca 2018


  • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Psychologia kliniczna w diagnozowaniu osób z zaburzeniami używania alkoholu, MCPU i UJ, Kraków, 14.03.2019
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa "Czy psychiatria kołem się toczy?" O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży, MCPU i UJ, Kraków, 17.11.2018
  • Konferencja naukowa "Nie moja wina, ale moja kara. Sytuacja dzieci i rodzin przebywających w izolacji penitencjarnej"., Akademia Ignatianum i Stowarzyszenie Probacja, Kraków 12.06.2017
  • I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Krakowie pt. FASD: problem kliniczny i społeczny, 30.09 - 2.10.2015
  • Konferencja Międzynarodowa "SLI - Specyficzne zaburzenie językowe - diagnoza, prognoza, interwencja", IBE, Warszawa, 5-8.07.2012
  • Konferencja: O prawie dziecka do rozwoju, zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka, w ramach cyklu: Nie ma dzieci - Są ludzie, Kraków, 24.04.2012
  • International symposium: Vocational counseling in the context of education practice in Poland, UP, Krakow, 06.2011
  • Sympozjum naukowe: Osiemdziesiąt Lat Psychologii Rozwojowej na UJ, Kraków, 15.05.2009
  • Konferencja "Zapobieganie agresji i przemocy wobec dziewczynek i młodych kobiet" w ramach Międzynarodowej kampanii "16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć", Kraków, czerwiec 2008
  • Konferencja Zespołu Samokształceniowego Psychologów Szkolnictwa Specjalnego, PTP,Kraków, 31.03.2006


  • Zachowania problemowe w obszarze seksualności u osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu - dr Izabela Fornalik, Kraków, wrzesień 2018
  • Coaching rodzicielski metodą wsparcia rodziców w samorozwoju - prowadzenie mgr Agnieszka Brożek, Uniwersytet Szczeciński
  • Rozwój seksualny w okresie dzieciństwa i adolescencji- współczesne czynniki ryzyka i czynniki ochronne - dr Elżbieta Pieńkowska
  • "Strenght in Words: Interaction Into practice"- Ideas for Working With Parents/Caregivers of Infants & Toddlers of All Developmental Levels Through Music, Play & Sensory Experiences to Promote Interaction and Communication - warsztaty prowadzone przez Ayelet Marinovich (M.A. CCC-SLP, Pediatric Speech-Language Pathologist, Parent Educator, San Jose State University):
  • Thinking Journey - Attentive teaching and uncertainty processes (experience a challenging mediated interaction teaching a scientific concept - day-night cycle) - warsztaty prowadzone przez Yarona Schur - David Yellin Academic College, Israel
  • "Jak rozpoznać przemoc" - szkolenia w ramach programu Bezpieczny Kraków, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kraków
  • "Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi" - Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, Kraków
  • "Terapia dzieci moczących się i ich rodzin" - Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, Kraków
  • Dydaktyka, technika i przestrzeganie praw autorskich na Platformie Moodle - Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego UP w Krakowie
  • Metodyka przygotowania zajęć zdalnych na Uczelnianej Platformie Moodle - Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego UP w Krakowie
  • Przygotowanie zajęć zdalnych na Uczelnianej Platformie Moodle - Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego UP w Krakowie
  • „Choroba – jak znaleźć jej sens, przesłanie i jak radzić sobie ze stresem” - warsztat terapeutyczno - szkoleniowy, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
  • „Podnoszenie efektywności działań opiekuńczych placówek wsparcia dziennego poprzez wdrażanie metod pracy socjalnej z rodziną biologiczną” - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
  • „Aby pomaganie dzieciom uwikłanym w przemoc uczynić skuteczniejszym -Jak rozpoznać przemoc?” - w ramach projektu Bezpieczny Kraków, Schronisko dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPS Kraków
  • "Mnemotechnika w nauce nut: Nutki na radości i na smutki", prowadzenie: mgr Ilona Poćwierz-Marciniak, Gdańsk "Jak zmienić śmieci w zabawki do nauki", prowadzenie: prof. Arvind Kumar Gupta, Gdańsk
  • "Co myślą inni, co czują inni? Rozwijanie kompetencji społecznych w okresie adolescencji" dr Iwona Sikorska, dr hab. Marta Białecka-Pikul, dr Anna Kołodziejczyk, UJ, Kraków
  • Kurs Kierownika Kolonii i Zimowisk, Biuro Turystyki Jaworzyna Tour, Kraków
  • Kurs Kierownika Wycieczek Szkolnych, Biuro Turystyki Jaworzyna Tour, Kraków

  Dydaktyka i nauka

  "Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba z niej jeszcze korzystać"

  Cyceron

  Doświadczenie dydaktyczne - Agnieszka Lasota

  Doświadczenie dydaktyczne

  zajęcia prowadzone na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych:

  • Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży
  • Psychologia rozwoju człowieka
  • Koncepcje poznawania dziecka
  • Nowe koncepcje w psychologii rozwojowej
  • Psychologia kliniczna
  • Psychologia kliniczna dziecka
  • Rozwój i zaburzenia sfery poznawczej i motorycznej u dzieci
  • Rozwój i zaburzenia sfery emocjonalnej i społecznej u dzieci
  • Metodyka pracy psychologa szkolnego
  • Podstawy psychologii
  • Wprowadzenie do psychologii
  • Psychologia ogólna
  • Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania I i II
  • Psychologia procesów poznawczych
  • Psychologia kliniczna
  • Psychologia niedostosowania społecznego
  • Psychologia stresu
  • Komunikacja interpersonalna
  • Trening interpersonalny
  • Autoprezentacja człowieka
  • Strategie i rodzaje negocjacji
  • Błędy psychologiczne w negocjacjach
  • Metody pracy socjoterapeutycznej
  • Trening umiejętności wychowawczych
  • Seminarium magisterskie
  • Seminarium licencjackie
  • Seminarium dyplomowe  Courses for ERASMUS+ students

  • Psychology of emotions
  • Developmental psychology
  • Psychology of child development
  • Communication Skills Training


  Pobyty naukowo - dydaktyczne (Erasmus+)

  • Károli Gáspár University, Budapest, Hungary
  • Universita degli Studi di Firenze, Italy
  • Universitat de Barcelona, Spain
  • Universita di Roma LUMSA, Italy
  • University of Ostrava, Czech Republic
  • University of Presov, Slovakia
  • Univerzita Hradec Králové, Czech Republic


  Projekty badawcze - Agnieszka Lasota

  Projekty badawcze:

  • Rozwój komunikacji niejęzykowej u niemowląt i małych dzieci - realizacja tematu badawczego w roku 2023 w ramach Projektu Badawczego Uczelni UP w Krakowie
  • Postawy rodzicielskie i emocjonalne zasoby rodziców a zachowania prospołeczne dzieci - realizacja tematu badawczego w roku 2022 w ramach Projektu Badawczego Uczelni UP w Krakowie
  • Od empatii do zachowań prospołecznych we wczesnym dzieciństwie - adaptacja narzędzi. Kierownik Projektu Naukowego NCN Miniatura IV. (2020 - 2021)
  • Adaptation of the Childhood Nonverbal Communication Scale (CNCS) for Polish-speaking children. Współpraca w ramach Projektu Naukowego z Majidem Oryadi-Zanjani, Shiraz University of Medical Sciences. (2020-2022)
  • Nowa szansa - Badania w zakresie kształcenia, szkolenia zawodowego i zatrudnienia nieletnich wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości - POWR.02.20.00-00-0020/19 (Ekspert merytoryczny, autorka głównego raportu badania 1)
  • Nowy dialog - badania w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnienia osób osadzonych - POWR.02.20.00-000009/18 (Ekspert merytoryczny, autorka narzędzi diagnostycznych, autorka cząstkowego raportu badania 2)
  • Empathy, Resilience, and Gratitude in Adolescence and adulthood. Kierownik projektu dr Agnieszka Lasota, realizacja wraz z prof. Sandrą Bosacki z Toronto University, Kanada. (2019-2020)
  • Rozwój empatii i wdzięczności od dzieciństwa do dorosłości - realizacja tematu badawczego w latach 2020/2021 w ramach działalności statutowej Wydziału Pedagogicznego UP w Krakowie
  • Wykonawca w projekcie naukowym "Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym", w Zespole Edukacji Dla Bezpieczeństwa, przy Komitecie nauk Pedagogicznych PAN (2018 - 2019)
  • Wykonawca w projekcie "Poznawaj świat zdrowo - Zdrowy styl życia ucznia warunkiem efektywności w nauce i wzrostu kompetencji" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00-U073/17-00 z dnia 14.08.2018 (2018 - 2020)
  • Rozwój dziecka w rodzinie biologicznej, zastępczej i adopcyjnej - realizacja tematu badawczego w latach 2018/2019 w ramach działalności statutowej Wydziału Pedagogicznego UP w Krakowie
  • Wiedza, postawy i kompetencje osób wspierających rodzinę w sytuacji utraty - realizacja tematu badawczego w latach 2016/2017 w ramach działalności statutowej Wydziału Pedagogicznego UP w Krakowie
  • Zmiany rozwojowe w spostrzeganiu ról płciowych, rodzinnych i społecznych - realizacja tematu badawczego w latach 2014-2015 w ramach działalności statutowej Wydziału Pedagogicznego UP w Krakowie
  • Czego dzieci uczą się od dorosłych, a dorośli od dzieci? - międzypokoleniowy przekaz wartości i zachowań - realizacja tematu badawczego w roku 2013 w ramach działalności statutowej Wydziału Pedagogicznego UP w Krakowie
  • Reprezentacja emocji i komunikacja u dzieci we wczesnym i średnim dzieciństwie - realizacja tematu badawczego w roku 2011 w ramach działalności statutowej Wydziału Pedagogicznego UP w Krakowie
  • Komunikowanie niejęzykowe u małych dzieci - realizacja tematu badawczego w ramach badań własnych w latach 2009-2010, na Wydziale Pedagogicznym UP w Krakowie
  • "Komunikacja i reprezentacja symboliczna we wczesnej ontogenezie" - realizacja badawczego projektu własnego AŚ, Nr 102/W/06 w latach 2006 - 2007
  • "Rozwój komunikacji niewerbalnej i zabawy symbolicznej u dzieci z opóźnioną mową we wczesnym dzieciństwie" - realizacja promotorskiego projektu badawczego KBN, Nr 1H01F03929 w latach 2005 - 2007 (kierownik grantu - dr hab. Maria Kielar-Turska)
  • Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego u dzieci polskich: badania przesiewowe i I etap badań podłużnych od 1;6 do 4 - podwykonawca projektu badawczego nr NN1 H01F 019 23, finansowanego przez KBN, kierownik dr hab. Magdalena Smoczyńska, prof. UJ, w Pracowni Badań nad Językiem Dziecka przy Katedrze Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 2004-2006


  Zainteresowania naukowe - Agnieszka Lasota

  Zainteresowania naukowe:

  • Rozwój komunikacji (zwłaszcza niejęzykowej) małego dziecka
  • Psychologia pozytywna (empatia, wdzięczność, resilience)
  • Rozwój poznawczy, emocjonalny dziecka
  • Dojrzałość szkolna ucznia
  • Relacje w rodzinie, style wychowawcze
  • Transmisja międzypokoleniowa wiedzy, wartości i umiejętności
  • Rozwój reprezentacji poznawczej u dzieci
  • Rozwój symbolizacji u dzieci (rozwój mowy, rysunku, zabawy)
  • Komunikacja w relacjach dziecko - rodzic
  • Komunikacja w relacjach nauczyciel - uczeń
  • Gestykulacja dziecięca
  • Rodzaje i metody pracy socjoterapeutycznej z dziećmi (bajkoterapia, rysunkoterapia, arteterapia, muzykoterapia)
  • Dziecko w sytuacjach trudnych, kryzysowych w rodzinie
  • Nauczyciel wobec zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
  • Nauczyciel wobec traumy dziecka
  • Psychologia rozwojowa dziecka
  • Psychologia komunikacji (dziecko - rodzic, uczeń - nauczyciel)
  • Psychologia rodziny  Członkostwo w organizacjach naukowych:

  • European Association of Developmental Psychology
  • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwojowej
  • Polskie Towarzystwo Psychologiczne /do 2021/
  • Zespół Edukacji dla Bezpieczeństwa przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk  Recenzent w czasopismach naukowych:

  • Journal of Autism and Development Disorders
  • Heliyon
  • Revista de Investigación e Innovación en Ciencias de la Salud
  • The Journal of Positive Psychology
  • Current Psychology
  • Personality and Individual Differences
  • International Journal of Environmental Research and Public Health
  • Journal of Happiness Studies
  • Adolescents
  • Psychological Reports
  • Psychology Research and Behavior Management
  • Sustainability
  • EBJ- European Burn Journal
  • Medical Studies /Studia Medyczne
  • Healthcare
  • Children
  • Family Forum
  • Scientific Reports
  • ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal
  • General Medicine and Health Sciences
  • Psychologia Rozwojowa
  • Horyzonty Wychowania
  • E-mentor  Recenzent publikacji dla wydawnictw naukowych:

  • ArchaeGraph Wydawnictwo Naukowe
  • Wydawnictwo Edukacyjne
  • Wydawnictwo Tygiel
  • Wydawnictwo Difin  Redakcja w czasopismach naukowych:

  • Redaktor tematyczny - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, Nr XII/2019  Funkcja Eksperta:

  • Ekspert/recenzent dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
  • Recenzent szkoleń online dla Organizacji Samorządowych
  • Sędzia kompetentny w projekcie psychologicznym - współpraca z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie
  • Ekspert (przy tworzeniu gier planszowych dla dzieci)- współpraca z Wydawnictwem Trefl oraz Muduko
  • Ekspert – Projekt Zagrody Edukacyjne, Małopolskie Centrum Doradztwa Rolniczego
  • Współpraca z Małopolskimi i Podkarpackimi Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli
  • Współpraca z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie (woj. małopolskie i świętokrzyskie)
  • Współpraca z Fundacją Uniwersytet Dzieci  Nagrody - Agnieszka Lasota

  Wybrane pełnione funkcje:

  • Kierownik Katedry Psychologii Edukacyjnej w Instytucie Psychologii UP (2021 - 2023)
  • Kierownik Studiów podyplomowych "Socjoterapia" w Instytucie Psychologii (2013 - 2020)
  • Członek Zespołu ds. opracowania zadań opiekunów roku w ramach studiów realizowanych przez poszczególne jednostki naukowo-dydaktyczne Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie (2021 - 2022)
  • Członek Wydziałowego Zespołu ds. Efektów Finansowych Badań Naukowych i Prac Rozwojowych (2021-2022)
  • Koordynator Instytutowej Komisji ds. Ewaluacji i Dydaktyki (2019 - nadal)
  • Kierownik Pracowni Psychologii Dzieci i Młodzieży w KP (2016 - 2019)
  • Konsultant ds. jakości kształcenia dla kierunku Psychologia w projekcie UP to the TOP (2018 - 2019)
  • Członek Komisji ds. Badań Statutowych Wydziału Pedagogicznego UP (2014 - 2019)
  • Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Pracowników Naukowych UP (2016 - 2019)
  • Członek Wydziałowej Komisji konkursowej na najlepszą pracę magisterską (2016 - 2019)
  • Członek Komisji Katedry/Instytutu Psychologii ds. oceny nauczycieli przez studentów (2010 - 2021)
  • Członek Senackiej Komisji Dydaktycznej (2014 - 2016)
  • Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Pedagogicznego UP (2014 - 2016)
  • Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej na kierunku Psychologia na UP (2015)
  • Członek w Komisjach Rekrutacyjnych na UP (2011 - 2014)
  • Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim (2015 - 2021)
  • Opiekun pomocniczy Studenckiego Koła Naukowego Wspierania Osób z Autyzmem (2017 - 2019)


  Organizacja Konferencji

  • Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji XXII Forum Nauczycieli Przyrodników "Zachowania ryzykowne uczniów - rozpoznanie, planowanie i wdrażanie wsparcia", Kraków, 25.11.2023. Plakat
  • Organizator Śródrocznego Seminarium Naukowego Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka ", Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 26-27.02.2019. Plakat
  • Organizator Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia" 6-7.06.2018 - Strona konferencji
  • Członek Komitetu Naukowego IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ofiary Przemocy "Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne", Lublin, 06.12.2019
  • Członek Komitetu Naukowego XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Tygiel 2019 "Interdyscyplinarność kluczem rozwoju", Lubin, 23-24.03.2019
  • Członek Komitetu Naukowego III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ofiary Przemocy "Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne", Lublin, 6.12.2018


  Nagrody i wyróżnienia:

  • 2024 - List gratulacyjny Rektora UKEN za osiągnięcia naukowe i wysoko punktowane publikacje w 2023 roku, które istotnie wpłynęły na wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej oraz rozwój Uniwersytetu KEN w Krakowie
  • 2022 - List gratulacyjny Rektora UP za osiągnięcia naukowe i wysoko punktowane publikacje w 2021 roku, które istotnie wpłynęły na wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej oraz rozwój Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
  • 2022 - Podziękowanie Prorektor ds. Studenckich za pracę na rzecz społeczności akademickiej w roku akademickim 2021/2022
  • 2017 - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę - za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej
  • 2016 - List Gratulacyjny Dziekana Wydziału Pedagogicznego za naukowy sukces wyrażający się wysoką pozycją w procesie oceny parametrycznej za rok 2015
  • 2014 - Medal Komisji Edukacji Narodowej
  • 2013 - Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • 2011 - Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  Ludzie są jak kwiaty, stworzeni do tego aby się rozwijać.

  André Liége

  Publikacje

  "W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie…
  Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu".

  Vivian Green

  Psychologia - Agnieszka Lasota
  Publikacja metodyczna

  Lasota, A. (2015)
  Zastosowanie psychologii rozwojowej w zagrodach edukacyjnych
  Edukacja - Agnieszka Lasota
  Publikacja metodyczna

  Klimowska-Bobula, E., Lasota, A. (2011)
  Metodyka prowadzenia zajęć edukacyjnych w warunkach gospodarstwa wiejskiego

  Artykuły w czasopismach i rozdziały w książkach


  Szkolenia i warsztaty dla psychologów, pedagogów, nauczycieli i rodsziców

  "Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba z niej jeszcze korzystać"

  Cyceron

  Zaburzenia i zakłócenia rozwoju - Agnieszka Lasota

  Zaburzenia i zakłócenia rozwoju

  • Zaburzenia i zakłócenia rozwojowe. Diagnoza i terapia.
  • Diagnoza i terapia dzieci z SLI (specyficznym zaburzeniem rozwoju językowego).
  • Diagnoza i terapia dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (Autyzm,Zespół Aspergera).
  • FASD (Płodowy Zespół Alkoholowy) - diagnoza, terapia, stymulacja rozwoju dziecka.
  • Funkcjonowanie dzieci i młodzieży z cechami zaburzonej więzi.
  • Moje dziecko ma 2 lata i jeszcze nie mówi. Czy to jest problem? Zaburzenia i zakłócenia rozwoju mowy.
  • Uczeń niegrzeczny, z ADHD, czy uczeń z zaburzeniami zachowania? Diagnoza i terapia.
  • Rozwój kompetencji emocjonalnych i społecznych dzieci i młodzieży.
  • Rozwój i zaburzenia sfery poznawczej (myślenia, uwagi, pamięci) w okresie dzieciństwa.
  • Diagnoza i terapia dziecka lękowego.
  • Budowanie strategii pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania.
  • Diagnoza problemów wychowawczych występujących wśród uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
  • Zachowania agresywne w szkole.
  • Jak prowadzić zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży?
  • Metody twórczej pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie.
  • Budowanie strategii pracy w oparciu o motywację i zasoby własne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.  Emocje - Agnieszka Lasota

  Szkolenia / warsztaty
  dla rodziców

  • Dziecięca moc czy rodzicielska pomoc? O rozwijaniu samodzielności dziecka.
  • Autorytet rodzicielski - konieczność czy przywilej?
  • Wspieranie rozwoju językowego dzieci we wczesnym i średnim dzieciństwie.
  • Jak radzić sobie ze złością dziecka?
  • Prawidłowe postawy rodzicielskie.
  • Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Efektywna komunikacja rodzic-dziecko.
  • Wprowadzanie elementów pozytywnej dyscypliny w wychowaniu dzieci.
  • Pozytywna psychologia w domu i szkole.
  • Czy rozwijanie wdzięczności i empatii się opłaca?
  • Moje dziecko odczuwa lęk -Jak mogę mu pomóc?
  • Moje dziecko jest smutne - Czy to depresja?
  • Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój dziecka.
  • Jak pomagać dziecku rozpoznawać i radzić sobie z trudnymi emocjami?

  Emocje - Agnieszka Lasota

  Emocje

  • Trening Umiejętności Emocjonalno-społecznych dla dzieci i młodzieży
  • Plecak szczęśliwego ucznia-Propozycja całorocznych warsztatów z dziećmi w klasach I-III
  • Nastolatek w kryzysie
  • Co to jest inteligencja emocjonalna? Czy pomaga odnieść sukces?
  • Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami własnymi, rodziców i uczniów?
  • Czy strachu trzeba się bać? Jak rozmawiać z dziećmi o strachu i lęku?
  • Dlaczego złość jest nam potrzebna? O emocjach inaczej.
  • Czy empatia jest człowiekowi potrzebna? Pozytywne i negatywne aspekty empatii.
  • Jak pomóc dziecku z zaburzeniami społeczno - emocjonalnymi? Wybrane metody pracy terapeutycznej z dzieckiem dysfunkcyjnym.
  • Czy człowiek wdzięczny jest bardziej szczęśliwy?
  • Dziecięca moc czy rodzicielska pomoc? O samodzielności przedszkolaka i ucznia klasy 1-3.
  • Jak nauczyć dzieci radzić sobie z negatywnymi emocjami?
  • Warsztaty radzenia sobie ze stresem w szkole.
  • Przemoc, agresja a empatia dziecięca.
  • Trening rozwoju kompetencji emocjonalno- społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.  Emocje - Agnieszka Lasota

  Praca z uczniami / przedszkolakami

  • Wypalenie zawodowe nauczyciela - jak sobie z nim radzić?
  • Depresja wśród uczniów i nauczycieli
  • Jak dbać o dobrostan psychiczny nauczycieli?
  • Klimat szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli
  • Dziecko ukraińskie w polskim przedszkolu i szkole - jak pomagać, pracować, reagować na trudności?
  • Mindfulness i uważność na lekcjach- czy to pomaga w efektywnej nauce?
  • Efektywna i skuteczna komunikacja nauczycieli przedszkola z rodzicami
  • Współpraca nauczycieli z rodzicami
  • Pozytywna dyscyplina w przedszkolu
  • Jak rozpoznac depresję u ucznia. Propozycje profilaktycznych warsztatów.
  • Wsparcie rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów po pandemii.
  • Rozwijanie dobrostanu psychicznego uczniów i nauczycieli w trakcie nauki zdalnwej i po powrocie do szkół.
  • Hejt, Bullying, Cyberprzemoc w szkole. Propozycje profilaktycznych warsztatów
  • Psychologia rozwojowa w biegu życia.
  • Psychologia pozytywna w pracy nauczyciela.
  • Jak prowadzić zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży?
  • Komunikacja uczeń-nauczyciel-rodzic.
  • Styl wychowawczy rodziców/nauczycieli a funkcjonowanie dzieci w szkole i przedszkolu.
  • Wykorzystanie psychologii pozytywnej w szkole i przedszkolu.
  • Metody pracy z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
  • Metodyka pracy psychologa szkolnego.
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole i przedszkolu (konstrukcja IPET, WOPF).
  • Perswazja jako skuteczne narzędzie nauczyciela w pracy z uczniami.
  • O różnicach w poznawaniu rzeczywistości przez różne grupy wiekowe.
  • Teoria inteligencji wielorakich w przestrzeni przedszkolnej i szkolnej.
  • Psychologia rozwojowa w pigułce - od przedszkolaka do nastolatka.
  • Co to jest Mindfulness? Jak rozwijać uważność nauczycieli i uczniów?
  • Psychologiczne uwarunkowania procesu edukacji.
  • Arteterapia w pracy nauczyciela.
  • Bajkoterapia w szkole i w domu.
  • Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkole i przedszkolu.
  • Trening umiejętności wychowawczych.
  • Trening interpersonalny.


  Kontakt

  dr Agnieszka Lasota
  Instytut Psychologii
  Uniwersytet Pedagogiczny
  im. Komisji Edukacji Narodowej
  ul. Podchorążych 2 pok. 363
  • Studenci - kontakt przez
  • Ms Teams
  lub email: